Dagordning och motioner till årsmötet 15/5

KALLELSE ÅRSMÖTE SK5UM

DEN 15 MAJ 2022 I KLUBBSTUGAN

KLOCKAN 1800

 • Än så länge har vi inte fått in några motioner, enligt stadgarna är det senast 5 dagar innan mötet man skall lämna in detta skriftligen till styrelsen. Använd sk5um@hotmail.com
 1. Mötet öppnas. 
 2. Val av mötesordförande. 
 3. Val av mötessekreterare. 
 4. Val av justeringsman, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll, samt att under mötet
               tjänstgöra som rösträknare. 
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
 6. Fråga om dagordningens godkännande. 
 7. Eventuella fyllnadsval av verksamhetsfunktionärer. 
 8. Framläggande av verksamhetsberättelse. 
 9. Framläggande av kassaberättelse. 
 10. Framläggande av revisionsberättelse. 
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 
 12. Val av styrelse för det kommande året: 
 • 1 Val av tre styrelseledamöter,
 • 2 Val av två suppleanter. 
 1. Val av revisor jämte suppleant. 
 2. Val av två personer att utgöra styrelsevalberedning. 
 3. Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgifter för året efter det under vilket
               detta årsmöte hålls. 
 4. Behandling av styrelseförslag. 
 5. Behandling av motioner. 
 6. Mötets avslutande.
Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar