Latest Past Events

Styrelsemöte

Öja klubbstuga Öja, Flen

Styrelsemöte är planerat kl.18:00 Plats: Öja Klubbstuga

SSA portabeltest

Denna dag är det "SSA Portabeltest" våromgången. Mellan 09:00 - 13:00 Sv.tid är det dags att var QRV som portabel station. Mer information: https://contestspalten.ssa.se/rules-ssa-portabeltest/