Styrelse

Styrelsen 2018

Befattning Namn Signal Mandattid
Ordförande Sture Ljungkvist SM5GLQ 1 år
Vice Ordförande Göran Blumenthal SM5HIH 2 år
Sekreterare Thomas Thoresson SA5MOT 2 år
Kassör Carola Leeman SA5FYR 1 år
Ledamot Karl-Erik Lind SM5LYP 2 år
Suppleant Vakant    

 

Verksamhetsberättelse 2018