Styrelse

Styrelsen 2020

Befattning Namn Signal Mandattid
Ordförande Sture Ljungkvist SM5GLQ 2021
Vice Ordförande Stephan Leeman SM5YRA 2022
Sekreterare Thomas Thoresson SA5MOT 2022
Kassör Carola Leeman SA5FYR 2021
Ledamot Jan Palmqvist SM5SDQ 2022
Suppleant Tony Englund SM5XQJ 2021
Suppleant Roger Jensen SA5CNI 2021
Revisor + suppleant Matts Ekström + Gunnar Ohlsson SM5TAH + SM5WJE 1 år
Valberedning Åke Töyra (sammankallande) + Bosse Gustavsson SM5PHB + SM5GSB 1 år

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019