Medlem

senaste uppdatering= 2024-02-19

Klubbens anropssignal är SK5UM. Vi har senaste åren haft omkring 25-30 medlemmar. Föreningens har funnits sedan 1979 och namnet är Flens Radioamatörer som vi förkortar till FRA. Mer information om hur du kan bli medlem hittar du längst ner på sidan.

Enligt våra stadgar ska vi ’sammanföra intresserade som sysslar med radioexperiment’ men även har ’sammankomster, föredrag, demonstrationer, kurser m.m. sprida kännedom om vår hobby och bland medlemmarna’ och sist men inte minst: ’Att bland medlemmar verka för ett gott kamratskap.’

Klubben är medlem i vår rikstäckande organisation SSA, som är officiell representant i Sverige för International Amateur Radio Union (IARU).

Medlemmar samlade vid vår 40 års fest framför vår klubbstuga.

Om du vill bli medlem i SK5UM är du hjärtligt välkommen! För närvarande är medlemsavgift 250,- per kalenderår. Vid inträde sista kvartalet gäller årsavgiften även nästkommande år.

Enklast är att betala in medlemsavgiften till:

Sörmlands Sparbank bankgiro: 5090-2410 och ange din anropssignal om du har. Om du vill kan du skicka e-post till sk5um(a)hotmail.com med dina uppgifter så vet kassören att du vill bli ny medlem.

Klubbens organisations nummer är: 818501-0009