Dagordning till årsmötet 28/5-2023

KALLELSE ÅRSMÖTE SK5UM

DEN 28 MAJ 2023 I KLUBBSTUGAN

KLOCKAN 1800

1. Mötet öppnas. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av justeringsman, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll, samt att under mötet tjänstgöra som rösträknare. 

5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

6. Fråga om dagordningens godkännande. 

7. Eventuella fyllnadsval av verksamhetsfunktionärer. 

8. Framläggande av verksamhetsberättelse. 

9. Framläggande av kassaberättelse. 

10. Framläggande av revisionsberättelse. 

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 

12. Val av styrelse för det kommande året: 

1 Val av ordförande,

2 Val kassör

13. Val av revisor jämte suppleant. 

14. Val av två personer att utgöra styrelsevalberedning. 

15. Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgifter för året efter det under vilket detta årsmöte hålls. 

16. Behandling av styrelseförslag. 

17. Behandling av motioner. 

18. Mötets avslutande.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar